Bli samarbetspartner

Goda samarbeten är en grundförutsättning för att bedriva lyckade verksamheter. Oavsett om du är intresserad av våra enskilda produkter eller vill bli franchisetagare av vårt koncept är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Vi har verktygen, erfarenheten och kunskapen för att hitta de bästa lösningarna och hjälpa dig nå målen med just din verksamhet.

Mer information

Kontakta oss på sales@eventcenter.se

Samarbetspartner Event Center Knock em Down